Uvjeti kupnje putem web shopa

1. OPĆE ODREDBE
Nositelj svih prava na internet domeni www.par-mar.com je PAR-MAR d.o.o., vl. Zvonko Partelj. Korištenjem usluge Web Shopa PAR-MAR-a i svih pridruženih stranica na domeni www.par-mar.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web Shopa PAR-MAR, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa PAR-MAR, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa PAR-MAR-a je PAR-MAR d.o.o., vl . Zvonko Partelj, Nova cesta 75, 10000 Zagreb, OIB: 99689455701
Korisnike stranica upućuje se da prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. PAR-MAR d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
PAR-MAR d.o.o. za trgovinu pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i pod stranica koje su sastavni dio Web Shopa PAR-MAR d.o.o. u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, PAR-MAR d.o.o. za trgovinu pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa PAR-MAR-a u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

2. ONLINE KUPOVINA PUTEM “WEB SHOPA PAR-MAR com”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu PAR-MAR d.o.o., Vl. Zvonko Partelj, za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i PAR-MAR d.o.o., vl. Zvonko Partelj, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Registracijom u Web Shopu PAR-MAR -a i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Web Shop PAR-MAR -a u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge.
Korisnik može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.
Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa PAR-MAR-a uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Web Shopu PAR-MAR, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.par-mar.com, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u istoimenoj rubrici.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.par-mar.com konačne su i sa izraženim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu PAR-MAR-a na jedan od slijedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Web Shopa PAR-MAR,

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, PAR-MAR d.o.o.zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i PAR-MAR-a, zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.
Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen email koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovi Uvjet, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

  1. RASKID UGOVORA
    Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti PAR-MAR d.o.o.,vl. Zvonka Partelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na PAR-MAR d.o.o., 10 000 Zagreb, Nova cesta 75) ili elektroničkom poštom na: ortopedija@par-mar.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, i/ili može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju PAR-MAR d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

2. POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada PAR-MAR d.o.o., odnosno Web Shop PAR-MAR zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca PAR-MAR d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

3. POVRAT ROBE

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu PAR-MAR d.o.o.Nova cesta 75, 10000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je PAR-MAR d.o.o., uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

4. TROŠKOVI POVRATA

Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Primjerak obrasca za jednokratni raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostaviti ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

UVJETI I PROCES KUPOVINE
Osnovne karakteristike proizvoda (sirovinski sastav, dostupne veličine, te boje), cijene, posebne akcije i pogodnosti odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda vidljive su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe.
Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.
Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) i uračunat je PDV.
PAR-MAR d.o.o. tretira odabrane proizvode u košarici registriranog korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, PAR-MAR će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.
Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati par-mar na e- mail adresu ortopedija@par-mar.hr ili na telefonski broj 01/3634 841 kako bi provjerili je li narudžba zaprimljena.
U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.par-mar.com i njenim pod stranicama, odnosno: ime, naziv, OIB i sjedište Trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.
Web Shop PAR-MAR (PAR-MAR D.O.O. ) je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA
Plaćanje gotovinom-pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naručenog proizvoda uključujući i trošak dostave.

CIJENA I UVJETI DOSTAVE
• Trošak dostave obračunava se prema važećem cjeniku Hrvatske pošte http://www.posta.hr/cjenik-on-line.
• Za iznos narudžbe iznad 500,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi PAR-MAR d.o.o.
• Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 4 radna dana od dana zaključene narudžbe
• Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 10 radnih dana
• U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca ćemo o tome odmah obavijestit.

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST
Ukoliko kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugu veličinu ili drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem PAR-MAR-a na tel. 01/3634 841
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u PAR-MAR d.o.o. Nova cesta 75,10000 Zagreb, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Ukoliko Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na e mail adresu: ortopedija@par-mar.hr, sjedište: PAR-MAR d.o.o., Nova cesta 75, 10000 Zagreb, ili usmeno na broj telefona 01/3634 841.
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, odnosno trganjem materijala, paranje konca ili drugih sastavnih dijelova proizvoda, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.
Također, naglašava se da prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.
Proizvod koji se reklamira mora sadržavati originalnu ušivenu etiketu proizvođača robe.

3. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA
Web Shop PAR-MAR se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa PAR-MAR-a, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop PAR-MAR-a može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu PAR-MARa. Web Shop PAR-MAR (PAR-MAR d.o.o., vl. Z. Partelj) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Web Shopa PAR-MAR -a (PAR-MAR d.o.o.) Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti PAR-MAR d.o.o. na e-mail adresu: ortopedija@par-mar.hr.
PAR-MAR D.O.O., vl. Z. Partelj će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shopa PAR-MAR-A. Web Shop PAR-MAR-A prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa PAR-MAR-a bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

4. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno Zakonom o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 41/14.,110/15.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
PAR-MAR d.o.o., Nova cesta 75, 10 000 Zagreb ili na e-mail ortopedija@par-mar.hr
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

• PRAVNI PODACI:
Naziv: PAR-MAR d.o.o.
Vlasnik: Zvonko Partelj
Sjedište: Nova cesta 75, 10000 Zagreb
OIB: 99689455701
MBO: 0979937
ŽR:24840081100829765
IBAN: HR6024840081100829765