Pravne odredbe

• PRAVNE ODREDBE
Korištenjem usluga naših web stranica prihvaćate naše uvjete korištenja. Ako niste suglasni s uvjetima korištenja nemojte koristiti ove stranice. Ove web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi PAR-MAR d.o.o., Nova cesta 75, 10 000 Zagreb te služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke – Web trgovina. PAR-MAR d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.
PAR-MAR d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i pod stranica koje su sastavni dio Web Shopa PAR-MAR d.o.o. u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Isto tako, PAR-MAR d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa na domeni par-mar.com u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
• Autorska Prava
Autorska prava su u cijelosti zadržana. Cjelokupan sadržaj i formati na stranicama par-mar.com vlasništvo su PAR-MAR d.o.o., vl Zvonko Partelj. Sav sadržaj koji se nalazi na našim stranicama ne smije se bez našeg dopuštenja koristiti niti dalje ustupati trećim strankama. PAR-MAR d.o.o. zadržava pravo izmjena sadržaja na ovim web stranicama.

• Zaštita privatnosti
Sa Vašim osobnim podacima postupamo potpuno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Da bismo mogli obraditi i izvršiti Vaše narudžbe potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail adresa, telefon.

Jamčimo za sigurnost prikupljenih podatka. Svaka informacija koju nam upućujete biti će korištena isključivo u svrhe za koje je namijenjena. Sve Vaše osobne informacije su potpuno sigurne i zajamčene sigurnosnim mjerama enkripcije i serverske zaštite. Budite sigurni da ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne prenosimo Vaše osobne informacije prema bilo kojem subjektu. Vaše korištenje web stranica par-mar.com znači da ste suglasni sa gore opisanim korištenjem osobnih podataka.

PAR-MAR ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno članku 10 Zakonom o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
PAR-MAR d.o.o, Nova cesta 75, 10 000 Zagreb, osobno, putem pošte ili na e-mail ortopedija@par-mar.hr
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

U slučaju eventualnog spora između potrošaća i PAR-MAR d.o.o.  isti će pokušat riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud uz primjenu hrvatskog prava.

Sporove je moguće  rješavati putem ODR platforme Europske komisije za rješavanje sporova https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

Za pravnu osobu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

 

• Pravni podaci
Naziv: PAR-MAR d.o.o.
Vlasnik: Zvonko Partelj
Sjedište: Nova cesta 75, 10000 Zagreb
OIB: 99689455701
MBO: 0979937
ŽR:2484008-1100829765
IBAN: HR6024840081100829765